caritwp

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz ประจำเดือน มิถุนายน 2567ร่วมตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับรางวัลกล่องสุ่ม POPMART Baby Molly – When I was three years old จำนวน 1 จุ่ม (จำนวนทั้งหมด 12 รางวัล)** ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567***ประกาศรางวัลผู้โชคดีทางเพจ EBSCO ประเทศไทย วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00https://www.facebook.com/EBSCOThailandลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม: https://forms.office.com/r/N9jhFTU5WZกิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับ นักศึกษา อาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากร ในสถาบันสังกัดกระทรวง อว.  73 total views,  1 views today

 73 total views,  1 views today

ขอแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SE-ED E-library

สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SE-ED E-libraryได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ Androidเข้าใช้บริการได้ที่ https://se-ed.belibcloud.com/คู่มือการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SE-ED E-libraryhttps://carit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/คู่มือการใช้งานระบบหนังสืออิเล้กทรอนิกส.pdf  64 total views

 64 total views

คู่มือการใช้ Canva

Canva เพื่อการออกแบบและประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการอบรม Canva เพื่อการออกแบบและประชาสัมพันธ์  379 total views,  4 views today

 379 total views,  4 views today

1 2 3 4 18