ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรม การใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ iQNewsClip


ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรม การใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ iQNewsClip
การอบรมแบ่งเป็น 3 รอบ รอบนักศึกษา วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
และวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
รอบ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 -17.00 น.
วิทยากร จาก บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
มีให้เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม หลังทำแบบประเมินแล้ว ส่งไปทางเมล์ทีระบุไว้ในแบบลงทะเบียน
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในกูลเกิลฟอร์ม

โดยสามารถเข้าไปที่ลิงค์ดังนี้
https://bit.ly/3LMYKMK

 443 total views,  1 views today