ขอแจ้งข้อมูลและกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งข้อมูลและกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 และ 25 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 401R

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา มาใช้ในการอบรม พร้อมทั้งรบกวนทุกท่าน ตรวจ ATK มาก่อนเข้าร่วมอบรม

คลิกเพื่อดูข้อมูล