บัญชีเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale Presents: Peterson’s Test and Career Prep

User Name : nki1@outlook.co.th
Password : Year2023!

User Name : nki2@outlook.co.th
Password : Year2023!

User Name : nki3@outlook.co.th
Password : Year2023!

User Name : nki4@outlook.co.th
Password : Year2023!

User Name : nki5@outlook.co.th
Password : Year2023!