แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Business: Insign

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ทดลองใช้งาน  ฐานข้อมูล Gale Business: Insign  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านการจัดการ การบริหารธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบัญชี การเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดการ การตลาด ภาษี 

ทดลองใช้งาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566