การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล้กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมอบรม
การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Meeting Zoom โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

โดยเอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่
วีดีโอการอบรมฐานข้อมูลย้อนหลัง คลิกที่นี่