ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดงาน HACKa THAILAND 2023 : Digital Infinity