ขอแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SE-ED E-library

สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SE-ED E-library
ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ Android
เข้าใช้บริการได้ที่ https://se-ed.belibcloud.com/
คู่มือการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SE-ED E-library