ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเทอมใหม่ อย่าลืม ต่ออายุสมาชิกก่อนยืมหนังสือ หลักฐานในการต่ออายุสมาชิก - บัตรนักศึกษา - หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สิทธิการยืมหนังสือ (ห้องสมุดชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ) - นักศึกษาปริญญาตรี 7 เล่ม 7
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz ประจำเดือน มิถุนายน 2567ร่วมตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับรางวัลกล่องสุ่ม POPMART Baby Molly - When I was three years old จำนวน 1 จุ่ม