ข่าวประชาสัมพันธ์

  CEA Online Academy คอร์ส metaverse 101 กับ introduction to virtual production1 ให้กับ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้ดังนี้ รายละเอียดวิชา คลิกที่นี่ Virtual
ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่ แบบทดสอบสำหรับประชาชน คลิกที่นี่ จำนวน 40 ข้อ เพื่อร่วมสนุกลุ้นรางวัล IPHONE 14  จำนวน
นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและความเคลื่อนไหวของโอกาสในตลาดต่างประเทศเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมธุรกิจโลก และยกระดับขีดความสามารถในการเเข่งขันเพื่อนำไปสู่ประเทศไทยที่เข้มเเข็งยิ่งขึ้น จัดทำโดย กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าถึงข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ https://globthailand.com/inter-econ/