ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SE-ED E-libraryได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ Androidเข้าใช้บริการได้ที่ https://se-ed.belibcloud.com/คู่มือการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SE-ED E-libraryhttps://carit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/คู่มือการใช้งานระบบหนังสืออิเล้กทรอนิกส.pdf
  CEA Online Academy คอร์ส metaverse 101 กับ introduction to virtual production1 ให้กับ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้ดังนี้ รายละเอียดวิชา คลิกที่นี่ Virtual
ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่ แบบทดสอบสำหรับประชาชน คลิกที่นี่ จำนวน 40 ข้อ เพื่อร่วมสนุกลุ้นรางวัล IPHONE 14  จำนวน