ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทดลองใช้งาน  ฐานข้อมูล Gale Business: Insign  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านการจัดการ การบริหารธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบัญชี การเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดการ การตลาด ภาษี ทดลองใช้งาน ตั้งแต่วันนี้ –
สามารถใช้งานตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อสอบออนไลน์ ใช้สำหรับทดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษา เช่น TOEFL, TOEIC, GMAT, GRE, LSAT, MCAT, PCAT และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีบททดสอบความรู้ทางด้านวิชาชีพ รวมถึงการแนะนำการเขียนประวัติ (Resume) อย่างมืออาชีพ Gale Business:
ดาวน์โหลด Application ได้ที่ คู่มือการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน OokBee
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนอ่าน สถานการณ์การทุจริตประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำโดย สำนักบริหารงานกลาง สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ข้อมูลจากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)   ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งข้อมูลและกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code) ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 401R โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ