ข่าวประชาสัมพันธ์

นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและความเคลื่อนไหวของโอกาสในตลาดต่างประเทศเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมธุรกิจโลก และยกระดับขีดความสามารถในการเเข่งขันเพื่อนำไปสู่ประเทศไทยที่เข้มเเข็งยิ่งขึ้น จัดทำโดย กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าถึงข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ https://globthailand.com/inter-econ/  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทดลองใช้งาน  ฐานข้อมูล Gale Business: Insign  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านการจัดการ การบริหารธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบัญชี การเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดการ การตลาด ภาษี ทดลองใช้งาน ตั้งแต่วันนี้ –
สามารถใช้งานตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อสอบออนไลน์ ใช้สำหรับทดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษา เช่น TOEFL, TOEIC, GMAT, GRE, LSAT, MCAT, PCAT และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีบททดสอบความรู้ทางด้านวิชาชีพ รวมถึงการแนะนำการเขียนประวัติ (Resume) อย่างมืออาชีพ Gale Business:
ดาวน์โหลด Application ได้ที่ คู่มือการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน OokBee
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนอ่าน สถานการณ์การทุจริตประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำโดย สำนักบริหารงานกลาง สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ข้อมูลจากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)   ดาวน์โหลดเอกสาร