ข่าวประชาสัมพันธ์

LMSใช้ username และ password เดียวกับที่เข้าใช้งาน internet มหาวิทยาลัย สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม ZOOM ได้ Google Classroomusername ใช้ google mail ของมหาลัย username : ชื่อผู้ใช้@mail.rmutk.ac.th password